วาทกรรมเสียดินแดน : ปราสาทเขาพระวิหาร และแนวทางการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมร่วมอาเซียน

Dublin Core

Title

วาทกรรมเสียดินแดน : ปราสาทเขาพระวิหาร และแนวทางการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมร่วมอาเซียน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Description

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 102 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Contributor

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

Date

2557-01-28

Type

Text

Format

ขนาด 29.7X42.4 ซม.

Call Number

ป มฟล.57/003

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University