มรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์ วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน

Dublin Core

Title

มรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์ วงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน
วันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องฉายภาพยนต์ ศูนนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Date

2556-09-16

Type

Text

Format

ขนาด 29.4X41.9 ซม.

Call Number

ป มฟล.56/010

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University