มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึง 13 กันยายน 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนรับนักศึกษา

Subject

นักศึกษา -- ปริญญาตรี

Date

2556

Type

Text

Format

ขนาด 29.6X41.7 ซม.

Call Number

ป มฟล.56/003

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University