มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญสั่งจองบูชาเหรียญและพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สมทบทุนจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญสั่งจองบูชาเหรียญและพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สมทบทุนจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- พระพุทธรูป

Description

แบบการสั่งจองการบูชาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/27

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University