SET Corner "โครงการห้องสมุดในฝัน"

Dublin Core

Title

SET Corner "โครงการห้องสมุดในฝัน"
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

การประชาสัมพันธ์ -- ห้องสมุด -- ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ

Description

วัตถุประสงค์ -- เป้าหมาย -- การสมัครเป็นสมาชิก -- สิทธิพิเศษ

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/22

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University