การสัมมนา "โอกาสการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก"

Dublin Core

Title

การสัมมนา "โอกาสการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก"
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Date

2549-04-07

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/21

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University