คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 -- งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 -- รายนามผู้ถวายพวงมาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -- รายนามผู้ทำหน้าที่ถวายงานไขประตู -- รายนามผู้บริหารที่อำนวยการในแต่ละสถานที่/พื้นที่

Contributor

ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

Date

2560-02-14

Type

Text

Format

16 หน้า: ตาราง, แผนผัง

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.16/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University