พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2557-02-10

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.13/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University