พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Date

2555-02-06

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.11/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University