มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" ประจำปี 2553

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" ประจำปี 2553
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" ประจำปี 2553

Date

2553-01-13

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.9/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University