พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2548 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศ สุทสสโน) -- ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2549

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2551-02-17

Type

Text

Format

Application/pdf.
46 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.7/5

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University