พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

Dublin Core

Title

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระเจ้าล้านทองฯ

Description

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2549-02-27

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.5/3

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University