พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ -- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี -- รายนามผู้กราบบังคมทูล -- บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2546 -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- สำเนาพระราโชวาท -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2548- 02- 10

Type

Text

Format

Application/pdf.
30 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.4/6

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University