คู่มือนักศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2543

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

คู่มือ -- นักศึกษา

Description

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์ -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- ระบบการศึกษา -- หลักสูตร -- โครงสร้างการจัดองค์กร -- ส่วนกิจการนักศึกษา -- งานกิจกรรมนักศึกษา -- งานวินัยนักศึกษา -- งานทหาร -- งาน
ทุนการศึกษา -- งานอนามัยและสวัสดิการนักศึกษา --
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน -- ปฎิทิน
กิจการนักศึกษา -- หมายเลขโทรศัพท์ -- วันหยุดประจำปี

Date

2543

Type

Text

Format

38 หน้า: ภาพประกอบ, แผนผัง, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/1

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University