สูจิบัตร พิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

พิธี -- เปิดมหาวิทยาลัย

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าทูลกะหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2545 -- แถบลายตุงวิทยะฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2547-02-03

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า

Source


Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.3/11

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University