มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสรรค์ วนาศรม -- แผนที่เส้นทางไปวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19 - 20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University