ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

เนื่องในโอกาส 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2557

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 255 กล่อง 6

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University