พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2555

Dublin Core

Title

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2555
25 กันยายน 2555 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ
และนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- รางวัล

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา 25 กันยายน 2555

Date

2555

Type

Text

Format

10 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 13 - 14 พ.ศ. 2554 - 2555 กล่อง 5

Rights

Mae Fah Luang University