สูจิบัตร วันฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร วันฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2554
Program for the Celebration of the 13th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Friday, September 23, 2011

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

ในโอกาสครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำสูจิบัตรนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอกำหนดการจัดกิจกรรมวันสถาปนาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยสรุป

Date

2554-09-23

Type

Text

Format

Application/pdf.
46 หน้า : ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Source


Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 13 - 14 พ.ศ. 2554 - 2555 กล่อง 5

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University