ตารางกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ตารางกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- พิธี -- กิจกรรม

Description

ตารางกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ -- ผังสถานที่จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Contributor

ส่วนประชาสัมพันธ์

Date

2553

Type

Text

Format

2 หน้า

Call Number

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1/12

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ.2552 -2553 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University