ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี

Dublin Core

Title

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

กำหนดการงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา D1

Date

2547

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2, 4, 5, 6, 7 พ.ศ. 2542 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University