สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25 กันยายน 2545 กำหนดการภาคเช้า-ภาคเย็น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

ความเป็นมา -- สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 2545 -- หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา 2542 - 2545 -- บุคลากร -- งบประมาณการดำเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี

Date

2545-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
4 หน้า: แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2, 4 ,5, 6, 7 พ.ศ. 2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University