บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556-07-16

Type

Text

Format

application/pdf (4 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha