บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ/หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ/หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Management
School of Management -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556-07-10

Type

Text

Format

application/pdf (5 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha