พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรม
อธิการบดี -- ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร

Description

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2566-06-15

Type

Moving Image

Format

Video/MP4

Call Number

D 0420

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University