อธิการบดีพบพนักงานใหม่ ประจำปี 2550

Dublin Core

Title

อธิการบดีพบพนักงานใหม่ ประจำปี 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรม -- อธิการบดี

Description

Presentation กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงานใหม่ โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

Date

2550-02-26

Type

Text

Format

Application/MSPowerpoint

Call Number

C 0022

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University