รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2549 โดย รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์ โดย รศ.ดร.จักรพันธ์ วงศ์บูรณาวาทย์ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดย ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนที่ 45-62 ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2549 ทาง สทท. 11

Date

2549

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:01:30 นาที
จำนวน 11 ตอน

Call Number

D 0023

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University