รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ -- รายงานประจำปี

Description

สารคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ -- การบริหารและการจัดการทรัพยากรภายใน -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Type

Text

Format

41 หน้า: ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล. 1.2/4

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Rights

Mae Fah Lunag University