รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2552
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2552
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

สำนักวิชานิติศาสตร์ -- รายงานประจำปี

Description

ข้อมูลพื้นฐาน -- การดำเนินงานด้านต่างๆ -- ภาคผนวก

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Type

Text

Format

56 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

สพ มฟล. 1.2/3

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University