จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- พระตำหนักดอยตุง ภูชี้ฟ้า อ.เทิง -- รายงานเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง -- ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- การปาฐกถาพิเศษ "จากสสารสู่ชีวิต: วิทยาศาสตร์และสังคม" โดย ศ.ดร.ฌอง-มารี เลห์น -- ข่าว มฟล.-- ผู้มาเยี่ยมเยือน -- สมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา -- นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ -- สำนักงานงบประมาณแผ่นดิน -- ทอดกฐิน วันที่ 12 พ.ย. 47 ณ วัดห้วยพลู -- ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 11 ธ.ค. 47 -- บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 47 -- Big Cleaning Day วันที่ 13 พ.ย. 47 -- กิจกรรม แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ 47 วันที่ 15 ก.ย. 47 -- ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง -- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ -- แนะนำหลักสูตร -- กิจกรรมนักศึกษา -- ลอยกระทรง วันที่ 26 พ.ย. 47 -- นกแห่งสันติภาพ -- เปิดหลักสูตรใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Date

2547

Type

Text

Format

Application/Pdf.
(12 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/17

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University