รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- รายงานประจำปี

Description

การบริหารงาน -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- การพัฒนาคุณภาพ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Type

Text

Format

64 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

สพ มฟล. 1.2/6

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Rights

Mae Fah Luang University