จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

9 เรื่องเล่าสู่การรังสรรค์จุดหมมายปลายทางการท่องเที่ยวชาและกาแฟ -- รางวัลชนะเลิศกาแฟอะราบิกาเชียงรายในการคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย -- การคั่วกาแฟเบื้องต้น วิทยาศาสตร์จากเมล็ดสู่แก้วกาแฟ -- กรดคลอโรเจนิก: ผลจากการแปรรูป การดูดซึม คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์กลไกการออกฤทธิ์ และทิศทางในอนาคตตอนที่ 1

Date

2564

Type

Text

Format

26 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/45

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University