รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

รายงานการวิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

โครงการ -- งานวิจัย -- การวิจัย -- สถาบัน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธีการศึกษาวิเคราะห์ -- ผลการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา -- และภาระสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2545 -- สรุปผลการวิเคราะห์ -- ภาคผนวก

Date

2545

Type

Text

Format

36 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.10.1/2

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 10 โครงการ แผนงาน การวิจัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University