จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2547

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรต้นแบบพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี กว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากอดีต สู่ปัจจุบัน -- ครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มฟล. จัดงานยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปี 2548 -- สัมภาษณ์นักศึกษา -- ประมวลภาพกิจกรรมพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จย่าและพิธีไหว้ครูและรับศิษย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2547 -- ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

Date

2547

Type

Text

Format

Application/Pdf.
(12 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/15

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University