ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2546

Dublin Core

Title

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการติดตั้งและประยุกต์ใช้งาน Linux สำหรับหน่วยงานต่างๆ -- MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 2) รับสมัครตั้งแต่วันนี้-11 เมษายน 2546 -- นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลรายงานผลการปฎิบัติงานกิจกรรมอินเตอร์เน๊ตตำบลดีเด่น -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครนักศึกษา MBA. รุ่นที่ 2 -- ประมวลภาพกิจกรรม

Date

2546

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/14

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University