จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 12 มิถุนายน - กันยายน 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 12 มิถุนายน - กันยายน 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Subject

หลักสูตร -- มหาบัณฑิต -- ดุษฎีบัณฑิต -- ปริญญาโท -- ปริญญาเอก

Description

กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา - Grad Tips (ฐานข้อมูลวารสาร) - รางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ - รางวัลผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ REINVENTING 2021 -- การเผยแพร่ผลงานวิจัย

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf. (37 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.5/12

Location

สิ่งพิมพ์ 3.1 จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University