จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Subject

หลักสูตร -- มหาบัณฑิต -- ดุษฎีบัณฑิต -- ปริญญาโท -- ปริญญาเอก

Description

กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา - Grad Tips - ทำไมต้องจดสิทธิบัตร - โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ - โครงการ REINVENTING UNIVERSITY SYSTEM 2021

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf. (13 หน้า)

Full Text

จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 11

Call Number

สพ มฟล.3.1.5/11

Location

สิ่งพิมพ์ 3.1 จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University