พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี
พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2565-02-26-28

Type

Moving Image

Format

Video/MP4

Call Number

D 0403

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University