ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

Date

2565-02-28

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.20/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันจันทร์ที่ 14 และวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University