ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ตุงทองคำ

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ -- รางวัลตุงทองคำ -- พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

Date

2565-02-14

Type

Text

Format

Application/pdf.
18 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.20/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันจันทร์ที่ 14 และ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University