พระกัลยาณมิตราจารย์

Dublin Core

Title

พระกัลยาณมิตราจารย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551
สมเด็จพระพี่นางฯ
พระราชวงศ์

Description

จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2551

Publisher

เชียงใหม่: เอราวัณการพิมพ์

Date

2551

Type

Text

Format

Application/pdf.
170 หน้า: ภาพประกอบ

Full Text

ISBN: 978-974-9766-30-9

Call Number

สพ มฟล.1.3/1

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University