เข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Subject

ของที่ระลึก -- พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มอบให้บัณฑิตรุ่นที่ 1 (รุ่นแรก) เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

Date

2547

Type

Physical Object ขนาด 1 X 2 นิ้ว (2 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล. 012.2547

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Public Note

จัดแสดงในหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง