รายงานประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงานประจำปี -- 2543

Description

ความเป็นมา -- การบริหารงาน -- งานวิชาการ วิจัยและพัฒนา -- การจัดการศึกษา -- การบริการชุมชน - กิจการนักศึกษา - ความร่วมือกับภายนอก -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ภาคผนวก

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2543

Type

Text

Format

67 หน้า: ภาพประกอบสี, ตาราง,แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล.1.1/2

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University