รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงานประจำปี -- 2542

Description

บทนำ -- การเตรียมการ -- ผลการดำเนินงาน -- ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย -- ภาพกิจกรรม -- ภาคผนวก

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2542

Type

Text

Format

75 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล.1.1/1

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University