ที่นี่ดอยแง่ม
ปีที่ 3 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2544

Dublin Core

Title

ที่นี่ดอยแง่ม
ปีที่ 3 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 3 ปี -- จากตระกร้าข่าว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดี มฟล. 2 ตุลาคม 2544 -- รศ.ปรีชา อุปโยคิน จัดสัมมนา เรื่อง ปัญหาการนำเข้า - ส่งออก สินค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย วันที่ 23 กันยายน 2544 -- งานเลี้ยงอำลา ผศ.สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง, ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

Date

2544-10

Type

Text

Format

Application/pdf. (2 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/14

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ที่นี่ดอยแง่ม, วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม) พ.ศ. 2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University