อาคารโรงอาหารส่วนการศึกษา (D1)

Dublin Core

Title

อาคารโรงอาหารส่วนการศึกษา (D1)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารโรงอาหารส่วนการศึกษา -- แผนผัง

Description

ผังอาคารโรงอาหารส่วนการศึกษา ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นที่ 1, แปลนพื้นชั้นที่ 2, แปลนพื้นชั้นที่ 3

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
3 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/20

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University