อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และอาคารปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (M-Square)

Dublin Core

Title

อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และอาคารปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (M-Square)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
M-Square -- แผนผัง

Description

ผังกลุ่มอาคาร M-Square ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นที่ 1 แปลนพื้นชั้นที่ 2, แปลนพื้นชั้นที่ 2 แปลนพื้นชั้นที่ 3, แปลนพื้นชั้นที่ 3 แปลนพื้นชั้นที่ 4, แปลนพื้นชั้นที่ 4 แปลนพื้นชั้นที่ 5

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
4 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/21

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University