อาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (AS)

Dublin Core

Title

อาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (AS)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย -- แผนผัง

Description

ผังอาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย ประกอบด้วยผังพื้นชั้นล่าง, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังพื้นชั้นห้องเครื่อง, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 2, รูปด้านอาคาร 3 4, รูปตัดอาคาร A, รูปตัดอาคาร B, รูปผนัง 1 2, แบบขยาย 3 4, ผังฝ้าเพดานชั้นล่าง, ผังฝ้าเพดานชั้นที่ 1, ผังฝ้าเพดานชั้นที่ 2, ผังฝ้าเพดานชั้นที่ 3, ผังฝ้าเพดานชั้นที่ 4, แบบขยายทางเดินเชื่อม, แบบขยายทางเดินเชื่อมรูปด้าน, แบบขยายทางเดินเชื่อมรูปด้าน 1 2, แบบขยายทางเดินเชื่อมแปลนพื้น แปลนหลังคา, แบบขยายทางเดินเชื่อมรูปตัด แบบขยาย

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
23 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/19

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University