อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

Dublin Core

Title

อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- แผนผัง

Description

ผังอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประกอบด้วยผังพื้นชั้นล่าง, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังพื้นชั้นที่ 5, ผังพื้นชั้นห้องเครื่อง, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 2, รูปด้านอาคาร 3 4, รูปตัดอาคาร

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
11 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/18

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University