อาคารสำนักงานวิชาการ 3 (E3)

Dublin Core

Title

อาคารสำนักงานวิชาการ 3 (E3)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารสำนักงานวิชาการ 3 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารสำนักงานวิชาการ 3 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นที่ 1, แปลนพื้นชั้นที่ 2, แปลนพื้นชั้นที่ 3, แปลนพื้นชั้นที่ 4, แปลนพื้นชั้นที่ 5, แปลนพื้นชั้นที่ 6, แปลนพื้นชั้นที่ 7, ผังชั้นหลังคา, รูปตัดอาคาร

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
9 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/17

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University